Onderwijsinvesteringen

Student centraal

In de periode 2019-2024 ontvangen alle hoger onderwijsinstellingen de zogenaamde kwaliteitsgelden. Dit zijn geoormerkte gelden die zijn vrijgekomen door afschaffing van de basisbeurs van studenten, bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De faculteit Geneeskunde zet deze gelden in voor verschillende onderwijsinnovaties op het gebied van intensief en kleinschalig onderwijs, docentprofessionalisering en studentbegeleiding. Wil je meer weten over deze innovaties?

Nationaal Programma Onderwijs

Vanuit de overheid ontvangen alle onderwijsinstellingen middelen om corona-achterstanden bij studenten te herstellen in het Nationaal Programma Onderwijs. Dit is een zeer grootschalig programma met meerdere pijlers/thema’s. Een van de thema’s is verbetering van studentenwelzijn, studentbegeleiding en in- en doorstroom. Binnen de Universiteit Utrecht (UU) krijgt iedereen de mogelijkheid om projectvoorstellen in te dienen, passend binnen dit thema.

Heb jij een project(voorstel) dat kan bijdragen aan het oplossen van de achterstanden binnen dit thema, dan is het mogelijk hiervoor een verzoek tot financiële ondersteuning in te dienen. Check voor de voorwaarden en de procedure op de website van de UU.