Onderwijsprijzen medewerkers

Dat we in het UMC Utrecht veel kanjers hebben rondlopen in het onderwijs en opleiden, dat wisten we al. Op deze pagina vind je een overzicht van medewerkers die het afgelopen jaar mooie prijzen hebben ontvangen.

Hijmans van den Bergh Onderwijsprijs

Sinds 2017 reikt de Harmen Tiddens Society for Dedicated Educators de Hijmans van den Bergh Onderwijsprijs uit aan ervaren docenten die uitblinken in een van de gebieden van het onderwijs geven; individuele studentenbegeleiding; onderwijsontwikkeling; toetsing of onderwijsmanagement. Dit jaar zijn er twee prijswinnaars:

Rinie Frijns

Neuroloog

Rinie is een gepassioneerde opleider, docent geneeskunde en examinator/coördinator en lid van diverse commissies.

Ze zet zich met hart en ziel in voor studenten en probeert de kwaliteit van het neurologieonderwijs in zowel blokken als tijdens de coschappen te optimaliseren. Ondank haar drukke klinische werk als neuroloog maakt zij echt tijd voor onderwijs en neemt ze daarbij ook alle tijd voor studenten die het nodig hebben.

Frank Coenjaerts

Medisch (micro)bioloog

Gepassioneerd docent, tutor en examinator/coördinator bij diverse opleidingen. Daarnaast is Frank voorzitter van de Opleidingscommissie GNK (OCG) en lid van diverse commissies.

Frank wordt geprezen door collega’s en studenten. Hij is in verschillende rollen breed bij onderwijs betrokken, werkt aan continue kwaliteitsverbetering en probeert in toenemende mate zijn onderwijs interdisciplinair op te zetten. Zijn docentschap typeert zich door oprechte aandacht voor studenten, inhoudsdeskundigheid en het scheppen van goede randvoorwaarden die leren mogelijk maken.

Talma Eykman prijzen Docent, medewerker en begeleider van het jaar

Ieder jaar dragen de studievereniging van de opleidingen Geneeskunde, Biomedische wetenschappen of de alumnivereniging van Klinische gezondheidswetenschappen een ‘Medewerker, Docent en Begeleider van het jaar’ voor aan de Stichting Medisch Faculteitsfonds Talma Eykman. Daarnaast worden er diverse prijzen uitgereikt aan studenten Geneeskunde, Biomedische wetenschappen en Klinische gezondheidswetenschappen. De huldiging gebeurt traditiegetrouw tijdens het programma van de Thesis Awards. Helaas was dit, gezien alle coronamaatregelen, dit jaar wederom niet mogelijk. Er is een feestelijke online uitreiking georganiseerd om de winnaars van de Talma Eykman prijzen in het zonnetje te zetten.

Dit jaar zijn de winnaars voorgedragen door Studievereniging  M.B.V. Mebiose. De docent, medewerker en begeleider van het jaar zijn gehuldigd vanwege hun uitzonderlijke verdiensten in het onderwijs.

Docent van het jaar: Linda Hartkamp

Universitair docent, Department Molecular Cancer Research 

Voor de studenten Biomedische Wetenschappen is Linda de coördinator van het vak ‘Cellen’, het eerste vak dat ze op de universiteit volgen. Ze weet binnen de cursus en de colleges een prettige sfeer te creëren, waardoor de nieuwe studenten zich direct op hun gemak voelen. Linda vormt een laagdrempelig aanspreekpunt voor de studenten, waardoor ze zich op hun gemak voelen om haar vragen te stellen. Daarnaast staat ze enorm open voor feedback. Ze gaat graag in gesprek met de Jaarvertegenwoordiging, en stimuleert de andere studenten om naar de Jaarvertegenwoordiging te gaan met hun feedback. Naast het fantastisch uitvoeren van haar coördinerende functie, kan ze erg goed lesgeven. Haar colleges zijn goed te volgen en ze zorgt ervoor dat de studenten hun aandacht er goed bij kunnen houden. Kortom, een zeer terechte winnaar van deze prijs!

Medewerker van het jaar: Juliëtte Buurman

Roosteraar Onderwijszaken

Juliette is de stille kracht op de achtergrond: bescheiden, vriendelijk, hardwerkend, zeer gestructureerd en altijd bereid om te kijken of het rooster nog een beetje beter kan. Het is heel knap hoe het haar elke keer lukt om alle roosters goed op elkaar af te stemmen en daarbij ook nog, voor zover mogelijk, rekening te houden met zaken als “geen twee toetsen op één dag”, “tentamens niet op hetzelfde moment zodat recidivisten zowel aan de eindtoets van Weefsels als aan de eindtoets van Hormonen kunnen deelnemen”. In de afgelopen anderhalf jaar heeft ze veel extra werk moeten verzetten omdat de roosters vanwege corona steeds weer moesten worden aangepast. Hierbij moest dan ook nog rekening worden gehouden met de benodigde reistijd tussen fysiek en online onderwijs. Een hele uitdaging, maar die heeft ze zonder mopperen opgepakt en goed uitgevoerd.

Begeleider van het jaar: Aida Varela Moreira

Postdoc, Stam Groep, Prinses Maxima Centrum

Aida weet alles van drug screens, muizenwerk en hoe je experimenten kan verbeteren. Het is ook echt een doorzetter: wanneer er een proef met de muizen moet gebeuren staat ze zonder morren tot 3 uur ’s nachts in het lab. Aida is het perfecte rolmodel is voor veel vrouwen/meiden in biomedisch onderzoek: ze doet nu een full time post doc én heeft een mama-dag! Daarnaast is ze mega geduldig en staat altijd voor iedereen klaar, zelfs als het haar eigen planning in de war brengt. Ze geeft haar studenten enorm veel vrijheid en laat ze zelfstandig werken, maar fouten mogen altijd gemaakt worden en ze mogen altijd bellen als ze iets niet weten. Eigenlijk is Aida alles wat je in een begeleider hoopt te krijgen!

Overige prijzen

Honours Teacher of the Year: Tobias Dansen

Associate Professor UMC Utrecht

Tobias Dansen was genomineerd door zijn studenten van het honoursprogramma van Biomedische wetenschappen.De jury, bestaande uit de Honours Dean, facultaire honoursdirecteuren en honoursstudenten, koos Tobias vanwege zijn onophoudelijke toewijding aan de persoonlijke ontwikkeling van zijn studenten. Met zijn voornamelijk coachende manier van lesgeven creëert hij een veilige omgeving voor zijn honoursstudenten waarin zij zich vrij voelen om elkaar uit te dagen. De studenten die Tobias hebben genomineerd geven aan dat hij het honoursprogramma ziet als een programma van de studenten en laat hen de discussies voeren voordat hij zelf deelneemt. Steven Marinus, één van Tobias’ honoursstudenten, zegt: “Tobias spoort ons aan om buiten onze comfort-zone te stappen. Hij gelooft dat wij zelf onze eigen eindproducten zijn en dat we ons moeten focussen op leren in plaats van bereiken”.

GSLS Supervisor of the Year: Rob de Boer

Hoogleraar Theoretische Biologie faculteit Bètawetenschappen

Rob is sinds 2004 hoogleraar theoretische biologie, maar begeleidde daarvoor al jaren promovendi. Hij werd al een paar jaar voorgedragen door zijn promovendi. Ze zeggen het volgende over hem: “Rob wekt vertrouwen en vertrouwt ons. Terwijl hij relevante input geeft, zorgt hij ervoor dat we het gevoel hebben dat het ons eigen project is. Ook al heeft hij veel andere taken, hij is direct beschikbaar voor hulp. Ook zorgt hij ervoor dat promovendi een stevig netwerk binnen het vakgebied hebben en brengt hij ons in contact met de juiste mensen en helpt hij ons bij toekomstige loopbaankeuzes. De promovendi van Rob hopen met deze prijs te laten zien hoeveel hij, en de omgeving die hij voor hen creëert, wordt gewaardeerd.”

GSLS Daily Supervisor of the Year: Marita Partanen

Hoofdonderzoeker Prinses Máxima Centrum

Volgens haar promovendi bezit Marita veel van de kwaliteiten van een goede begeleider. Ze is een leider, een expert in haar vakgebied, een mentor en een coach. Haar promovendi voelen dat ze deel uitmaken van haar werk en verbonden zijn met anderen in het veld. Als persoon is ze ook geweldig om mee te verbinden – interacties zijn persoonlijk, maar professioneel. Maar wat opvalt is dat Marita ook in veel, en dan bedoelen we veel, zijprojecten het initiatief of de leiding neemt. Bij zulke projecten kunnen en mogen promovendi ook weer een prominente rol innemen. Ze neemt en geeft verantwoordelijkheid, maar lijkt de werklast toch perfect in evenwicht te houden.

Best GSLS Master Course of the Year: Robin Ohm

Assistent professor

Op donderdag 28 oktober ’21 werd Robin Ohm, assistent professor in de Microbiology Group verrast met de prijs voor Best GSLS Master Course of the Year 20-21. Afgelopen jaar werd zijn cursus Biotechnology met een 8,6 beoordeeld, een goede samenvatting van de vele positieve opmerkingen die de cursus ontving. De aanwezige studenten die de cursus in het betreffende jaar gevolgd hebben, gaven aan dat ze vooral de grote diversiteit aan sprekers erg waardeerden. Aangezien het niet mogelijk was om de prijs live uit te reiken, was het aan de vicevoorzitter van de Opleidingscommissie GSLS, Rutger Remmers, om deze te overhandigen. Bij ontvangst gaf Robin aan de cursus altijd met erg veel plezier te geven en ernaar uit te zien de cursus dit jaar weer te geven.

Verpleegkundige van het jaar – onderwijs: Karin van Ree

Opleider/adviseur UMC Utrecht Academie

In mei 2021 werd door de verpleegkundige Adviesraad de winnaar van de verpleegkundige van het jaar bekend gemaakt. In de categorie onderwijs was Karin van Ree de winnaar. Karin is opleider/adviseur bij de Acute Zorgopleidingen. In een interview vertelde zij: ” Tijdens mijn huidige baan als opleider probeer ik de professionals i.o. te inspireren en enthousiasmeren. Ik geef hen les in klinisch redeneren en Evidence Based Practice. “Wat kan ik als gespecialiseerd verpleegkundige voor de patiënt betekenen, welke zorg kan ik op welk moment bieden en waarom maak ik deze keuze?”

Beste opleider van het jaar (medische vervolgopleidingen): Menno Vriens

Hoogleraar en opleider heelkunde

Als jaarlijks terugkerend onderdeel reikte de Vereniging van Academici in Opleiding (VAO) de prijs voor ‘De beste opleider van het Jaar 2020’ uit aan prof. dr. Menno Vriens, opleider heelkunde. Hij mocht in maart van dit jaar de prijs en een lofzang van zijn assistenten en oud-assistenten in ontvangst nemen.

Beste poster Master Advanced Nursing Practice: Anne-Marie Pierik-van Roest

Verpleegkundige

Anne-Marie heeft in oktober tijdens het jaarcongres van de V&VN verpleegkundig specialisten de prijs gewonnen voor de beste poster. De poster ging over haar afstudeeronderzoek van de master Advanced Nursing Practice