Mijn collega’s van de Anatomie

december 10, 2020

Collega docenten, secretaresses en prosectoren, veel complimenten voor jullie nimmer aflatende inzet en enthousiasme voor het onderwijs. Dankzij jullie expertise blijven we studenten inspireren en bieden we ze een mooie basis voor hun opleiding!
Ronald