Compliment voor Hetty

december 10, 2020

Jij bent ons ankerpunt: altijd bereid om iets te plannen, te verschuiven, mee te denken en vooral tijd te maken voor onze binnenvliegende verzoekjes, voorheen bij je bureau en nu via mail, telefoon en app.
En ook niet te vergeten: jouw aandacht voor lief en leed binnen en buiten het team GNK. Kaartjes, cadeautjes, bloemetjes, enz. Jij hebt m.a.w. een hele belangrijke verbindende rol.